Lanzarote Sözleşmesi

Lanzarote Sözleşmesi Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi’nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye’de dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, iyi uygulamalar, soruna dair akademik ve diğer araştırmalar kullanılarak hazırlanmıştır.

Sözleşme 25 Ekim 2007 tarihinde İspanya’nın Lanzarote Adasında gerçekleştirilen bir Bakanlar Kurulu toplantısıyla imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye tarafından 7 Aralık 2011 tarihinde onaylanan Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye açısından 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.1 46 ülke tarafından imzalanan ve 29 ülke tarafından onaylanan Lanzarote Sözleşmesi’nin maddeleri çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları korumayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve suç faillerine cezai takibat açmayı içeriyor.

Çocuğun yüksek yararı hukuki prensibini esas alan Lanzarote Sözleşmesi aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Önleyici ve koruyucu önlemler (5’te1 Kampanyası dahil bilgilendirme kampanyaları);
  • Mağdur çocuk ve ailesine yardım;
  • Müdahale programları ve çocuk cinsel istismarı suç faillerine yönelik önlemler;
  • Çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünü cezai suç haline getirme, yeni cezai suç kategorileri dahil, çocuğu cinsel istismar ve sömürüye hazırlama (child grooming);
  • Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini çocuk dostu hale getirme;
  • Hüküm giymiş cinsel suç faillerinin bilgilerini kayıt ve muhafaza etme;
  • Uluslararası işbirliği;
  • Bir izleme mekanizması.

Ceza yasaları için çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumak amacıyla dünyadaki en yüksek yasal standartları standardı açık ve anlaşılır bir şekilde tanımları ile birlikte sunan Lanzarote Sözleşmesi ayrıca konu ile ilgili bir de izleme mekanizması oluşturmuştur.

Lanzarote Komitesi (Sözleşme’ye Taraf Devletler Komitesi) Sözleşmenin Taraf Devletler bakımından en etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığını izlemesi amacıyla çalışmaktadır. İzleme süreci dönemlere ayrılmıştır. Her dönem belli bir tema belirlenerek Taraf Devletlerin sunacakları bilgiler ışığında değerlendirilecek ve uygulama önlemleri olarak ülkelere sunulacaktır. İlk dönem teması "çocuğun içinde güven büyümesi/yaşaması/bulunması gereken ortamlarda cinsel istismar ve sömürü" olarak belirlenmiştir.

İlk döneme ilişkin Komite Türkiye’nin de yanıtlaması gereken iki soru kağıdı hazırlamış ve Taraf Devletlere çağrı yapmıştır. Türkiye’nin 31 Ocak 2014 tarihine kadar Komite’ye bu soru kağıtlarını doldurup göndererek yanıt vermesi beklenmektedir.

Lanzarote Komitesi’nde Türkiye, Adalet Bakanlığı’nın bir temsilcisi tarafından temsil edilmektedir.

2010 yılında Avrupa Konseyi, Lanzarote Sözleşmesi ile bağlantılı olarak çocuğa karşı cinsel şiddeti sonlandırmak için bir kampanya başlatmıştır. Türkiye’dedahil olmak üzere Avrupa’da her BEŞ çocuktan BİRİNİN cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olduğunu ortaya koyan veriler ışığında kampanya BEŞTE BİR olarak isimlendirilmiştir.

Lanzarote Sözleşmesi’nin bir parçası olarak, Sözleşme’yi onaylayan her ülke, cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeren bir kampanya yürütmelidirler. Sözleşmeyi onaylayan her ülke ayrıca parlamento ve yerel yönetimlerini Sözleşme’de ana hatları ile belirtildiği gibi politika ve hizmet çözümleri geliştirmeye yönlendirecek bilgilendirme kampanyaları da düzenlemelidir.

Bir yazılı soru önergesine yanıt olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin tarafından 2 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) açıklanan bilgiye göre Türkiye’de de böyle bir kampanya yapılması planlanmaktadır.

Avrupa kampanyası dahilinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tüm Taraf Devletlerin Meclisleri tarafından atanan milletvekilleri tarafından oluşturulmuş bir Milletvekilleri Ağı oluşturmuştur.4 Şu anda 52 üyesi olan Milletvekilleri Ağı’na Türkiye’den atanan sorumlu milletvekili Van Milletvekili Sayın Burhan Kayatürk idi. TBMM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu’nun üyelerinin değişmesiyle bu posizyon boş kalmıştır ve doldurulması gerekmektedir.

Avrupa kampanyası dahilinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de Yerel Yönetimler Paktı kurmuşlardır.5 Türkiye’den bu Pakta üye bir belediye henüz mevcut değildir.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye birçok belediye tarafından temsil edilmektedir: (Yerel Yönetimler Odasında) İzmit/Kocaeli, Muratpaşa/Antalya, Bakırköy/Istanbul, Istanbul Büyükşehir ve Başakşehir, Tunceli, Karabük, Büyükcekmece/Istanbul, Aydın, Yenişehir/Bursa, Kemalpaşa/İzmir, Manisa, Altındağ/Ankara (Bölgeler Odasında) Ankara, Adana, İzmir, Ankara/Yenimahalle, İstanbul/Sultangazi, Gaziantep, Trabzon, Bayburt, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir/Tire

Türkiye Delegasyonuna Muratpaşa/Antalya Belediye Başkanı başkanlık etmektedir.
Lanzarote Sözleşmesi’nin çocukları cinsel istismar ve sömürüden etkin bir sekilde koruyabilmesi için onaylanması gereken diğer iki Avrupa Komisyonu sözleşmesi Siber Suçlara Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve İnsan Ticaretine Karşı Eyleme Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’dir. Türkiye bu iki sözleşmeyi imzalamış olmakla birlikte henüz onaylamamıştır.

 

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2021