Milliyetçi Hareket Partisi Parti Programı

Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Bu nedenle, ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkânına sahip değiliz. Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Milliyetçi Hareket olarak biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz.

Devlet BAHÇELİ

 

SUNUŞ

Bu Program, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmeyi amaçlayan Milliyetçi Hareket Partisi’nin tek başına iktidarında, milletimizin tarihinden ve köklerinden gelen değerlerinden ilham alarak, demokratik standartları yükselterek, temel insan hak ve özgürlüklerini koruyup geliştirerek, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırarak, huzur ve güveni sağlayarak milletimize hizmet etmenin temel ilke, hedef ve politikalarını ortaya koymaktadır. Türk siyasi tarihinin son kırk yılında, iktidarda ya da muhalefette, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içinde ya da dışında, bulunduğu her hal ve şartta, sorumlu siyaset anlayışının bir gereği olarak “önce ülkem ve milletim, sonra partim” şiarı ile siyaset yapan Partimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye’yi “Lider Ülke” yapma vizyonunu gerçekleştirebilecek ufuk, inanç, bilgi, tecrübe ve ülkü sahibi kadrolarına olan güveni ile yarınları kucaklamaktadır. Partimiz, kutlu yarınlara doğru büyük bir azim ve kararlılıkla yürümektedir. Gücünü, birlik ve beraberliğimiz ile Türk Milleti’ne olan sarsılmaz sevgiden alan bu kutlu yürüyüşümüz; içeriden ya da dışarıdan gelecek her türlü saldırı ve engellemelere rağmen mutlaka amacına ulaşacak ve yirmi birinci yüz yıl bir Türk asrı olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, temel görüş ve ilkelerine bağlı kalarak, dünyadaki değişimi ve gelişimi doğru okumak suretiyle Türk Milleti’nin beklentilerini en üst seviyede karşılamak için program, hedef, politika ve projelerini; milletimizin ve insanlığın yararını gözeterek, sürekli geliştiren dinamik bir partidir. Bu kapsamda, Partimizin kuruluşunun 40’ncı yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede yeni Program kabul edilmiş, 5 Kasım 2000 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul edilen Program ise yürürlükten kaldırılmıştır. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ülküsü doğrultusunda milletimizin beklenti ve özlemlerini gerçekleştirecek temel ilke, hedef ve politikaları ortaya koyan bu Program; “Tek Başına İktidar” yürüyüşünde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk Milleti ile sözleşmesidir. Milletimize olan güvenimiz tamdır. Milletimizden beklediğimiz, onun teveccühüne mazhar olmaktır. Türk Milleti, kendini iktidara taşıyacak olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne emaneti teslim ederek; ülkemizi, teslimiyetten saygınlığa, yoksulluktan refaha, yozlaşmadan temiz topluma, zulmetten adalete ve karanlıktan aydınlığa kavuşturacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu Programla; herkesi teslimiyete karşı durmaya, kardeşlikte buluşmaya ve kutlu geleceği paylaşmaya çağırmaktadır.

Devlet BAHÇELİ

 

 A. GELECEĞE TÜRKÇE BAKIŞ

İki büyük dünya savaşına şahitlik eden 20’nci yüzyılın, son on yılı siyasi, iktisadi ve teknolojik alanlarda baş döndürücü gelişmelere sahne olmuştur. Yarım asırlık ittifaklar çökmüş, dağılmış ya da ağırlığını kaybetmiştir. 1989 yılında başlayan çözülme, sadece doğu bloku bünyesinde yer alan ülkeleri etkilememiş, bloklaşma döneminin tehdit algılamasına göre tavır ve strateji geliştiren ülkelerin de ulusal ve uluslararası gelişmeler karşısındaki duruşlarını sorgulamalarına yol açmıştır.

21’inci yüzyılın başında, gelişmişlik düzeyleri, kültürel ve siyasi değerleri bakımından aralarında farklılıklar bulunan ülkelerin, nasıl bir dünya düzeni içinde yaşayacakları sorusu evrensel düzeyde önem kazanmış ve stratejik bir soru haline gelmiştir.

İnsanlığın ortak refah ve mutluluğunun tesisi gerekçesiyle demokrasinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması,  temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması anlayışı küresel bir söylem olarak öne çıkmıştır.

Ancak, insan hakları, demokrasi ve hukuka saygı gibi evrensel değerlerin küresel ölçekte benimsenmesini ve hayata geçirilmesini sağlaması beklenen küreselleşme süreci; uluslararası terörizm, göç, etnik çatışmalar, mali iflaslar ve iç karışıklıklar, uluslararası hukuka aykırı çifte standartlar, zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında sürekli artan gelir adaletsizliği, çevresel felaketler ve açlık gibi sorunlarla birlikte anılır olmuştur.

Küreselleşme sürecinin adil ve insani bir mecraya sokulmasının yolu; ülkeler arasında sürdürülebilir bir rekabet ortamının sağlanması, teknolojik imkânların tüm insanlığın ortak geleceğine hizmet edecek şekilde kullanılması, insanların temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, kültürler ve medeniyetler arasında ekilmeye çalışılan kin ve nefret tohumları yerine karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışa dayalı işbirliği çabalarının desteklenmesinden geçmektedir.

İki kutupluluğa dayanan soğuk savaş dönemi sonrası yeni bir dünya düzeninin şekillendiği günümüzde, Türk milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk içinde insanca yaşayacağı bir dünya ideali, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet projesinin hayata geçirilmesiyle gerçekleşebilecektir. Sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile doğal, tarihi, kültürel, beşeri değer ve kaynakları ile Türkiye, Türk ve İslam dünyasının çekim ve cazibe merkezi olabilecektir. Türkiye’nin, sahip olduğu bu zenginlikler ve köklü devlet tecrübesiyle ortaya koyacağı vakur duruşu, bölgesinde her zaman için itibar görmesini ve lider konumuna gelmesini sağlayacaktır.

Parti Programının Tamamı İçin Tıklayınız

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2021