Lösemili Çocuklar ve Ailelerinin Problemleri

Hem sosyal devlet olmanın gereği olarak hem de milliyetçilik anlayışımız çerçevesinde MHP Kadın Kolları Koordinatörlüğü olarak Lösemi hastalarının ve ailelerinin yaşadığı problemleri belirlemek; bu doğrultuda devletin ve sivil toplumun yapabileceklerini ortaya koymak gibi bir gayeyle kapsamlı bir çalışma başlattık. Milletimizin bir ferdinin dahi maruz kaldığı sorunlar bizler için üzerinde durulması elzem meselelerdir. Bu ölçüde lösemili çocuklar ve ailelerinin problemleri için çalışmalarımızı geniş bir kapsamda başlattık. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Lösemili Çocuklar Eğitim Bölümünü ziyaretle başladığımız çalışma kapsamında, alanında uzman kişilerle; “ailelerle derinlemesine mülakatlar”, “sağlık personeli  ile anketler” ve “çocukların gözlemlenmesi” gibi faaliyetlerle çalışmamızı yürüteceğiz. 

Çocukların okuldan uzak kalması, arkadaşları tarafından dışlanması, toplumun bu çocukların iyileşme şansının olmadığını düşünmesi, maske yüzünden hastalığın bulaşıcı olduğunun düşünülmesi, çocukların sosyal etkinliklerden uzak kalmaları, hastalara kan bulunamaması, ailelerin maddi sıkıntıları, çalışan anne ve babaların izin problemleri yaşamaları gibi pek çok konuyu ele almak ve bu konular ekseninde çözüm üretmek istiyoruz. 

Öyle ki, lösemi tedavisinin uzun sürmesi sebebiyle ailelerin çalıştıkları yer açısından ciddi izin sıkıntısı yaşamaları dahi başlı başına oldukça büyük bir meseledir. Çağımızda bu problemlerin yaşanması sosyal devlet anlayışımız açısından irdelenmesi gereken bir konudur. Bu tip konularda toplumda farkındalığın oluşturulması, politikaların belirlenmesi, toplumun çağın getirdiği şekilde sağlıklı, huzurlu yaşam koşullarının sağlanması için var gücümüzle çalışmaya, tartışmaya, paylaşmaya, çözüm üretmeye hazırız. “Bizimle Yürü Türkiye” diyerek çıktığımız yolda bu ve bunun gibi sorunlara çözüm üretmek için başlattığımız çalışmalar daha geniş bir alanda devam edecektir.

Kamuoyuna arz ederiz.

 

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2021