29 Ağustos 2015 Kadın Kolları İstişare Toplantısı Açılış Konuşması

 

Sayın Genel Başkanım,

Milliyetçi Hareket Partisinin Kıymetli Yöneticileri,

İstişare Toplantımıza Teşrif Eden, Memleketimin Dört Bir Yanından Gelen Tüm Asenalarımız,

 

Hepinize hoş geldiniz diyor,

Bu coşkuyu, bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için

Sizlere teşekkür ediyorum.

Çok Değerli Yol Arkadaşlarım,

 

Türk Milliyetçiliği fikrinin hayata geçmeye başladığı ilk günden beri

kadınlar siyasetin öznesi ve ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Toplumun yarısını teşkil eden kadınlar olmadan

Hiç bir sorunun üstesinden gelinemeyeceği

tüm milliyetçi fikir adamları ve liderler tarafından dile getirilmiştir.

Nitekim,

Avrupa’dan önce Mustafa Kemal’in Türkiye’sinde

kadının toplumdaki konumu ve hakkı teslim edilmeye başlamıştır.

Kadının sorunları çözülmeden

ülkenin sorunlarının çözülemeyeceği,

kadınlar sisteme dahil olmadan

ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşamayacağı görülmüş ve buna göre hareket edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu fikri olan Türk Milliyetçiliğinin

bugün ki siyasi temsilcisi olan MHP de

bu bilinçle kadını merkezine alarak 46 yıldır Türk Siyasi hayatında yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir.

 

  

Kıymetli Kadın Yöneticilerimiz,

Yine kutlu bir yürüyüşün arifesindeyiz.

Seçim maratonunun yorgunluğunu henüz üzerimizden atamamışken

bugün çok daha önemli bir seçimle karşı karşıyayız.

Tüm samimiyetimle şunu ifade etmeliyim ki,

geçen seçimdeki katkınız inkar edilemez.

her şeye ve her türlü zorluğa rağmen didindiniz, uğraştınız, emek verdiniz.

Yeri geldi kapı kapı dolaştınız,

yeri geldi saatlerce sokaklarda broşür dağıttınız,

davamızı anlattınız.

Hırsıza, bölücüye geçit yok dediniz

ve nihayet geçit de vermediniz.

Partimizin 7 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıda,

artan oylarımızda,

bu emeklerinizin çok büyük katkısı var.

Bu vesile ile hepinize şahsım ve partim adına tek tek

yürekten teşekkür ediyorum.

Tabi buradan en büyük şükranı,

bu vatanın birliği ve dirliği için şehit düşen,

yüreklerimizi dağlayarak ahirete intikal eden

gencecik fidanlarımızın analarına sunuyorum.

Milliyetçi Hareketin Fedakâr Kadınları,

Geçmişimizin ve medeniyetimizin aksine

bu dönemde kadın olmanın zorlukları hiçte az değil.

1970’lere kadar kalkınma tartışmaları, az gelişmiş ülkelerin geri kalmışlıklarını iktisadi boyutta sorgulamış ve bu nedenle tartışmaların ortaya çıkardığı kalkınma yaklaşımları da iktisadi kalkınmayla sınırlanmıştır. Ancak sonraki süreçte anlaşılmıştır ki kalkınma yalnızca iktisadi kavramlarla sınırlı değildir. Sosyal yapının farklı öğeleri de iktisadi kavramlar kadar önemlidir. 

Bu bağlamda “Kadın işgücü” de en önemli sosyal olgulardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Ve artık kadınların iş gücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak önümüzdedir. Ve üzülerek ifade etmeliyim ki gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde kadın iş gücünde katılım oranı çok düşük seviyelerdedir. Ülkemizde istihdam edilen 26.313.000 kişiden sadece 7.798.000’i kadındır. Ve çok daha vahimi 7.798.000 kadından 3.937.000’i yani toplam çalışan kadınların yarısından fazlası kayıt dışı olarak istihdam edilmektedir. OECD ülkelerinde  %62,6 olan kadının işgücüne katılım oranı Türkiye’de %33,7 civarında seyretmektedir. Bunu şunun için önemsiyoruz,kadınların istihdama katılımlarının düşük düzeyde gerçekleşmesi, hem kadınların yapabilirlikleri önünde engel teşkil etmekte, hem de sosyal kalkınmanın gerçekleşmesini imkansız kılmaktadır. 

Tabi Türk kadınının sorunu sadece ekonomik noktada değil, kız çocuklarının eğitimi, kadına şiddet, mobbing ve sağlık sorunları gibi pek çok başlıkta da işlenebilecek durumda. 

 

Ancak,

İçinde bulunduğumuz bu kötü gidişe ve sorunlara rağmen,

Bugünümüz ve geleceğimiz için

inandıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Sabırla çalışıp kadını kadim Türk tarihindeki hak ettiği yere tekrar taşıyacağız.

Gerek siyasi alanda,

gerekse milletimizin bize ihtiyaç duyduğu tüm kademelerde yer alacağız.

Kadın eli değerse zerafet,

Kadın eli değerse estetik,

Kadın eli değerse huzur hakim olur…

 

 

Sevgili Yol Arkadaşlarım,

Eğilip bükülmeyen liderimizle, gelecek bizimdir.

 

Geleceğin Büyük Türkiye’si için

Birliğimiz ve dirliğimiz bozulmasın diye gelecek bizimdir.

Ağzımızın tadı bozulmasın,

milletimiz ağlamasın,

İslam’ın son sancağı yere düşmesin diye gelecek bizimdir.

Aziz Türk Kadınları,

Bugün başarı

dokunmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak şartıyla sağlanıyor.

Milletin içinde bulunduğu dehlizin farkında olarak 1 Kasım’a hazırlanmalı

ve fethedilmedik gönül bırakmamalıyız.

Herkese geçtiğimiz 3 aylık süreci doğru anlatmalıyız.

Kurtuluş ancak gönül seferberliğindedir.

Milletimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için

son umut, son çare budur.

Bu çerçevede sözlerime Sayın Genel Başkanımın gösterdiği hedef üzere son vermek istiyorum.

Türk kadını olarak gece gündüz demeden çok çalışacağız.

Her kapıyı çalacağız, her insanımıza ulaşacağız.

Tarlada, evde, fabrikada, bostanda, mezrada,

çarşıda ve pazarda, her sokakta ve caddede,

camide ve cemevinde, her yerde olacağız.

Her gönüle gireceğiz,

her eli sıkacağız.

Kapımız ve gönlümüz herkese açık olacak.

İnanıyorum ki,

milleti içinde bulunduğu karanlıktan çıkarma azmimiz, kararlılığımız

karşılıksız kalmayacak ve 

bölünmeye, ihanete, yolsuzluğa, yoksulluğa, işsizliğe, kadına şiddete karşı

“Bizimle Yürü Türkiye” çağrımız

Türk Milletinde karşılık bulacaktır.

 

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2020