26 Eylül Dil Bayramı

Estetik, zenginlik ve güzellik bakımından diğer hiçbir dile benzemeyen, hepsinden ayrılan Türkçe; Türk Milleti’nin geçmişi, bugünü ve geleceğidir. Yüzyıllar boyu farklı etkiler altında kalsa da, birtakım değişikliklere maruz bırakılsa da güzelliğini muhafaza eden Türkçemiz, hala duyanın büyüleyen bir ahenge sahiptir. Mustafa Kemal’in önderliğinde 26 Eylül 1932’de açılan Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü, Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir ve Türkçenin öneminin anlaşılması amaçlanarak her yıl kutlanmaktadır. Dile verdiği önemi her fırsatta ifade eden ve her fırsatta bunun ön plana çıkarılmasını arzulayan Mustafa Kemal, bu konudaki görüşünü şu şekilde açıklamıştır:

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.”

Yaşadığı süre boyunca Güneş Dil Teorisi araştırmaları bir yana, milli kurumlara ağırlık vererek milli varlığı yüceltmek ve sürdürmek için zamanının büyük çoğunluğunu bu işe adamıştır. Çünkü ona göre dil birliği, milli bütünlüğün bir ifadesidir. Bunu “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir” sözleri ile ifade etmektedir.

Türkçe bir gönül dili gibidir; can Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan ve diğerlerinden bize, bizden de o topraklara uzanan bir bağ. Bir Azeri türküsüdür gözlerimize yaş olan, bir Kazak şiiridir içimizi kavuran. Kardeşlerimiz yüreklerinde Türklük şuurunu taşıdıkça bu Türklük ateşi de sönmeyecek, bayrağımız inmeyecektir. Bu millet yüreğinde Türklük sevdasını hissettikçe, dilini yabancı sözcüklerden arındırıp yalnızca Türkçe kullandıkça, özgürlüğünü yitirmeyecektir. Çünkü bir dil, bir devletin namusudur, özgürlüğüdür ve teminatıdır. Türkçe yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda bizi biz yapan bir kültürün simgesidir.

Türkçe tarih boyunca başka dillerden beslenmiş ise de, cumhuriyet döneminde bunlardan olabildiğince arındırılmış ve oldukça sade bir hale getirilmiştir. Latin harfleri ile bu dönüşümün tamamlanmasında çaba sarf eden Mustafa Kemal, yeni harflerin kabulüne yönelik yaptığı konuşmasında: “Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala öğretiniz, bunu vatanperverlik ve miliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin (toplumun) yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmez nev’idendir. Bundan insan olarak utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir: iftihar etmek için yaratılmış, tarihin iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu hata bizde değildir. Türk’ün seciyesini anlamayarak, kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir iki sene içinde bütün Türk heyeti, içtimaiyesiyeni harfleri öğreneceklerdir. Milletin yazısıyla da kafasıyla da bütün âlem-i medeniyetin(medeniyet dünyasının) yanında olduğunu gösterecektir” sözleri ile durumun önemini izah etmiştir.

Dönemin aydınları da bu gelişmelere destek vermiş ve Türkçenin gelişimi için çaba harcamışlardır. Bize düşen de, bu aydınların yolundan gitmek, dilimizi bozmak isteyenleri amaçsız bırakmak ve dilimize el sürdürmemek olmalıdır. Nasıl ki Türk milleti olmadan Türkiye Cumhuriyeti olmaz ise, Türkçe olmadan da Türk Milleti olmayacaktır. Çünkü bilinir ki “dili savunmak, yurdu savunmak gibidir.”

Bu vesile ile Dil bayramımızı kutluyor, güzel Türkçemizi korumayı görev ediniyor ve gelecek nesillere de bu bilinci aktarabilmeyi umut ediyoruz.

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2020