Eczacılar Günü

Son yıllarda sağlık alanında yapılan bazı düzenlemeler, hastaya yönelik hizmetler açısından kısmen olumlu karşılansa da sağlık hizmeti sunanlar ihmal edilmiştir.
Halkımıza her türlü fedakârlık ve feragatle hizmeti amaç edinen eczacılarımız, ihmal edilen grubun içinde başı çekmektedir.
Türkiye’de sağlık sisteminin kilit taşı olan eczacılarımızın ve eczanelerin sorunları, geçtiğimiz on yıl içerisinde giderek ağırlaşmıştır.
İlaç fiyatlarını düzenleyen kararnameler nedeniyle düşen eczacı kâr oranları, sürekli değişen ilaç fiyatları, reçete karşılama konusundaki bürokratik prosedürler, sermayesi küçük olan eczaneleri fiziki ve ekonomik açıdan oldukça kırılgan hâle getirmiştir.
Bütün bu olumsuzluklara sağlık ocaklarının aile sağlığı merkezine dönüşümü, hizmet yerlerinin sürekli yer değiştirmesi ve neredeyse her ilçede taşınan hastaneler gibi dış faktörler de eklenince eczacılık sektörü fazlasıyla yıpranmıştır.
Bugün itibarıyla Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin içinde en fazla eczanesi bulunan Fransa’dan daha fazla eczane ülkemizde faaliyettedir.
Diğer taraftan günümüzde aktif olarak öğrenci alan 30’un üzerindeki eczacılık fakültesinde öğrenim gören öğrenci sayısı, zaten fazla olan eczacı miktarını daha da olumsuz şekilde artırmaktadır.
Hâl böyleyken plansız bir şekilde artan eczacı sayısının gelecekte çok daha büyük sorunlara neden olacağı açıktır.
Oysa eczacılık sektörü, genel sağlık hizmetlerinin bel kemiğidir.
Sağlık alanındaki hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi ve güçlendirilmesi bakımından, eczacılık sektörünün mevcut sorunlarının çözümlenerek sağlam bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, eczacılık mesleğiyle eczane ekonomilerindeki baskının ortadan kaldırılması ve eczacıların karşı karşıya kaldığı bürokratik sorunlarla kamuda istihdam edilen eczacıların sorunlarının çözümü için gerekli kanuni düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.
Ayrıca eczacılık alanında yapılacak diğer bütün girişimler dâhil olmak üzere, birçok alanda çaba sarf edilmelidir.
Bu vesileyle; mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş; çok değerli hizmet ve çabalarıyla hem seviye hem de değer kazandırmış; katkı sağlamış eczacılarımızla eczacılığın anlam ve öneminin hatırlandığı “14 Mayıs Eczacılık Günü”nü yürekten kutluyorum.

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2020