Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Basın Birimi

30.07.2018

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı - Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Sayın Nevin TAŞLIÇAY’ın yapmış olduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

Basın Birimi

Çocuk Haczedilemez

Boşanma sonrası çocuk tesliminde ve çocukla görüşmede icra yöntemi uygulanması insan haklarına aykırıdır, değişmelidir.

Aile Türk toplumunun temelidir. Bunu diyen Anayasa aileyi, kadını, çocuğu koruyucu hükümler öngörmüştür. Peki kanunlar ne ölçüde korumaktadır aileyi, kadını, çocuğu? Daha birkaç gün önce Zonguldak’tan yansıyan, icra memurunun elinden tutarak götürdüğü kız çocuğunun görüntüleri ortada sorun var demektedir.

Boşanma hayatın bir gerçeği, ama acı gerçeği olmamalı. Boşanma davası sürecinde ve dava sonunda eşlerden daha çok çocuklar yıpranmaktadır. Şüphesiz aile birlikteliği sona erdirilirken anne ve babanın hassasiyeti önemlidir. Ne yazık ki sağlıklı şekilde gelişmeyen boşanma davaları sonrasında çocukların ciddi şekilde mağduriyeti söz konusu olmaktadır.

Anlaşmazlık sonucunda çocukların ana veya babadan bir diğerine tesliminin İcra ve İflas Kanunu kapsamında gerçekleşmesi kabul edilebilir değildir. Yine velayet hakkı alamayan ana veya babanın çocuğunu görmesinde, hukuki deyimle çocuğuyla kişisel ilişki kurmasında sorun çıktığında da icra mevzuatı uygulanması olacak şey değildir. Haciz tutanağında anne veya baba, borçlu ya da alacaklı iken, borç miktarı kısmında “çocuk teslimi” yazması ne demektir?.

Çocuğun adeta bir mal ve eşya gibi uygulamalara konu edilmesi üzücüdür, toplumsal vicdanı yaralamaktadır.

Çocuğu mağdur eden bu arkaik hükümlerin değiştirilmesine yönelik girişimler olmuş, ancak sonuçlandırılamamıştır.

Çocuklarımızla ilgili her meselenin hassasiyeti ve aciliyeti söz konusudur. Bu bilinçle Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılır açılmaz öncelikleri, ilk işleri arasında çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesi olmalıdır. Konunun takipçisi ve sahibi olacağız. Çocuklarımız geleceğimizdir, geleceğimizi korumalıyız, koruyacağız.

Bize Ulaşın
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:128 06520 Balgat/ANKARA
+90.312.472.55.55 / 3203
+90.312.472.55.55 / 2305
Sosyal Ağ
Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı © 2021